สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนหนองแซง

23 มีนาคม 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ คอยเกษม ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนหนองแซง