สารบัญเนื้อหา

ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

อ่านต่อ

>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>>รายงานงบทดลอง

ข่าวทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ

Loading