หน้าแรก

News

ผู้บริหารสำนักงาน

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

แนะนำสำนักงาน @SRB1

Hot New!!

การจัดการข้อร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-2566-1ดาวน์โหลด…
Read More

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต-2566ดาวน์โหลด…
Read More

ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา @SRB1

บัญชีผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสพป.สระบุรี เขต 1

บัญชีอนุมัติการย้ายครูดาวน์โหลด…
Read More

ตัวชี้วัด และแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย้ายครู-2566ดาวน์โหลด…
Read More

ปฎิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินใหม่-ย้ายครู-2566ดาวน์โหลด…
Read More

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566

ย้ายครู-กรณีปกติดาวน์โหลด…
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบทดลองเดือน-เม.ย.66ดาวน์โหลด…
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบทดลองเดือน-มี.ค.66ดาวน์โหลด…
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบทดลองเดือน-ก.พ.66ดาวน์โหลด…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.สระบุรี เขต 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปซื้อจ้างข้อมูลสาระเดือน-กพ-66ดาวน์โหลด…
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบทดลองเดือน-ม.ค.66ดาวน์โหลด…
Read More

ประกาศ เรื่อง การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ประกาศผู้ทรงคุณวุฒิดาวน์โหลด…
Read More

ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ประกาศครู-ผู้บริหารสถานศึกษา-บุคลากรอื่น-1ดาวน์โหลด…
Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 สพป.สระบุรี เขต 1

Read More

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเค้าโครงแผนปฏิบัติการฯ และแผนพัฒนาการศึกษาฯ จาก QRCode ด้านล่างนี้…
Read More

เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สามารถดาวน์โหลดแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้ที่ <link> สามารถดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการฯ ได้ที่ &lt…
Read More

ข่าวสารจาก “ครูบ้านนอก”

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ข้อมูลสารสนเทศ @SRB1

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ @SRB1

E-Service

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มอำนวยการ 0814662096
กลุ่มการเงินฯ 0814662097
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0814662095
กลุ่มกฏหมายและคดี 0814662095
กลุ่มพัฒนาครูฯ 0814662095
กลุ่มนโยบายและแผน 0814662093
กลุ่ม ict 0814662093
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 0814662092
หน่วยตรวจสอบภายใน 0814662092

 50,524 total views,  96 views today

สอบถามได้นะครับ