หน้าแรก

News

ผู้บริหาร

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต-2566ดาวน์โหลด…
Read More

ข่าวกิจกรรม สพป.สระบุรี เขต 1

ตัวชี้วัด และแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย้ายครู-2566ดาวน์โหลด…
Read More

ปฎิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินใหม่-ย้ายครู-2566ดาวน์โหลด…
Read More

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566

ย้ายครู-กรณีปกติดาวน์โหลด…
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบทดลองเดือน-ธ.ค.65ดาวน์โหลด…
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบทดลองเดือน-พ.ย.65ดาวน์โหลด…
Read More

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2565-8-พ.ย.65ดาวน์โหลด…
Read More

ประกาศ เรื่อง การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ประกาศผู้ทรงคุณวุฒิดาวน์โหลด…
Read More

ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ประกาศครู-ผู้บริหารสถานศึกษา-บุคลากรอื่น-1ดาวน์โหลด…
Read More

ข่าวสารจาก “ครูบ้านนอก”

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ @SRB1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มอำนวยการ 0814662096
กลุ่มการเงินฯ 0814662097
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0814662095
กลุ่มกฏหมายและคดี 0814662095
กลุ่มพัฒนาครูฯ 0814662095
กลุ่มนโยบายและแผน 0814662093
กลุ่ม ict 0814662093
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 0814662092
หน่วยตรวจสอบภายใน 0814662092

 13,459 total views,  44 views today

สอบถามได้นะครับ