กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ

[dflip books=”m-law” limit=”-1″][/dflip] 

Loading

สอบถามได้นะครับ