แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษขั้นพื้นฐานฯ
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

>>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>>แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>>รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
>>รายงานผลการดำเนินประจำงบประมาณ พ.ศ.2565

 241 total views,  1 views today

สอบถามได้นะครับ