กลุ่มนโยบายและแผน

สารบัญเนื้อหา

ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 สพป.สระบุรี เขต 1

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ

Loading

สอบถามได้นะครับ