สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน และเรื่องการทำงานผ่านระบบสนับสนุนบริหารจัดการเขตพื้นที่ (AMSS++) และระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

23 มีนาคม 2566 (13:30 น.) ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำทีมบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน และเรื่องการทำงานผ่านระบบสนับสนุนบริหารจัดการเขตพื้นที่ (AMSS++) และระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ร่วมกับ สพป.ลพบุรี เขต 1 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้บรรยายถึงเมนูที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ cockpit หรือ มาตรวัดความสำเร็จขั้นพื้นฐานสถานศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนภาระกิจให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือประเมินตนเอง และเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินขีดความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดที่เห็นได้อย่างชัดเจน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1