สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

20 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

สอบถามได้นะครับ