สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE “เปิดบ้านหนองแซงแหล่งการเรียนรู้”

17 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE “เปิดบ้านหนองแซงแหล่งการเรียนรู้” ของกลุ่มโรงเรียนหนองแซง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ให้กับชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์