สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O- NET

11 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O- NET) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ และโรงเรียนวัดม่วงฝ้าย

สอบถามได้นะครับ