สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่

8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมเดช มุสิกชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศรีลักษณ์ แก้วศรีผอ.รร.อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง) ของนางสมจิต แพนดี ผอ.รร.วัดตะเม่ (ม่วงงามนุเคราะห์) นายศุภโชค สำราญล้ำ ผอ.รร.บ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) และนางสาวลัดดาวรรณ์ เพียแก้ว ผอ.รร.วัดบ้านซุ้ง (อิสระวิทยา)

สอบถามได้นะครับ