ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปี 2565 : รุ่นบรรจุและแต่งตั้ง : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และวันที่ 1 ตุลาคม 2565) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 3

สอบถามได้นะครับ