สพป.สระบุรี เขต 1 ให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี

25 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายสมบัติ เนตรสว่าง และนางปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนที่ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 โดยได้ให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ประเภททดลองสิ่งประดิษฐ์ ตัวแทนจากโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลสระบุรี