สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมงานวันครูที่อำเภอหนองโดน

16 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาววรรณพร โยธานารถ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมงานวันครูของอำเภอหนองโดน ณ โรงเรียนหนองโดนวิทยา

สอบถามได้นะครับ