สพป.สระบุรี เขต 1 รับตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

12 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลาการ สพป.สระบุรี เขต 1 รับการตรวจราชการจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ