สพป.สระบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

10 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางวาสนา พรมเสน นักวิชาการศึกษา นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ นักวิชาการศึกษา และนางพชรมณฑ์ สุภาวัฒนา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ กับนักเรียนและครูของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1 ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566

สอบถามได้นะครับ