สพป.สระบุรี เขต 1 มอบเกียรติบัตรขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ช่อง Youtube SARABURI1channel

27 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นางนิพา พงษ์สมถ้อย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ช่อง Youtube SARABURI1channel ประกอบด้วย นายธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (ผู้แทนรับมอบ) นายธวัชชัย โพธาราม บรรณาธิการข่าว สระบุรีเคเบิลทีวี นายวิจักชณ์ ภู่สะอาด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และนายพชร พิมพ์วาปี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี