ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

23 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 118 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ และข้อราชการต่าง ๆ ที่ทาง สพป.สระบุรี เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เน้นเรื่องนโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

สอบถามได้นะครับ