ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร และร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารครั้ง 13 /2565 โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

สอบถามได้นะครับ