ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมมอบธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

2 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมมอบธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สอบถามได้นะครับ