ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบนโยบายให้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง

22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบนโยบายให้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อคิด ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 พบปะให้ข้อคิดและความรูในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ