ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

สอบถามได้นะครับ