ดร. ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 8/2565

18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 8/2565 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อเตรียมรับรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมโรงเรียนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ