ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.แสงระวี วาจาวุทธ และคุณนารถ วาจาวุทธ อดีตประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.40 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.แสงระวี วาจาวุทธ และคุณนารถ วาจาวุทธ อดีตประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณด้านกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ