ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมโรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

7 ตุลาคม 2565 เวลา 11.10 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมโรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับทางโรงเรียน และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร และคณะครู

สอบถามได้นะครับ