ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

อ่านต่อ
สอบถามได้นะครับ