การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
วันที่ชื่อย่อเลขที่หนังสือชื่อเรื่องดาวน์โหลด
31/5/66ว 2829/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2829 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
25/5/66ว 16/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 16 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
23/5/66ว 2637/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2637 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
19/5/66ว 2562/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2562 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
11/5/66ว2394/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2394มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
11/5/66ว2393/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02009/ว2393การกำหนดกลุ่มเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
20/4/66403/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/403 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยดาวน์โหลด
23/3/66ว 13/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ดาวน์โหลด
23/3/66ว 12/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 12 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ดาวน์โหลด
21/3/66ว 11/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
21/3/66ว 10/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอยแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)ดาวน์โหลด
21/3/66ว 9/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)ดาวน์โหลด
1/3/66427/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/427 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
5/1/6628/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/24การแก้ไจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
5/1/6630/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/2566การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.ดาวน์โหลด
11/5/65ว 12/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
11/5/65ว13/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
5/4/65ว 10/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
5/1/65ว1/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
29/11/64ว32/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว32การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครูดาวน์โหลด
4/11/64ว30/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ดาวน์โหลด
28/5/64316/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/316แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันดาวน์โหลด
24/5/64ว13/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตดาวน์โหลด
12/5/64ว7/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
26/4/64ว3/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
28/1/64ว4/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาดาวน์โหลด
23/12/63ว23/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
5/6/63ว13/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
20/5/63ว12/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
20/5/63ว12/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
29/11/62ว14/2562หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ดาวน์โหลด
4/1/62ว1/2562หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
21/9/61ว13/2561หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ดาวน์โหลด
25/4/61ว4/2561หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว4หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
15/8/60ว26/2560หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลด
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
วันที่ชื่อย่อเลขที่หนังสือชื่อเรื่องดาวน์โหลด
22/4/66ว3261/2566หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3261 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ.ดาวน์โหลด
1/5/66ว 14/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
4/4/66ว1755/2566หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1755 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ.ดาวน์โหลด
6/1/66ว 5/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดดาวน์โหลด
5/1/66ว 29/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 29 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
25/7/65ว 17/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการดาวน์โหลด
28/2/65ว 7/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาค ค) ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ดาวน์โหลด
5/1/65ว 1/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
12/10/64ว 26/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
22/12/63ว 22/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยดาวน์โหลด
22/5/63ว 15/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยดาวน์โหลด
13/1/63ว 1/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563การบริหารงานบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ดาวน์โหลด
10/9/62ว 10/2562หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยดาวน์โหลด
19/12/61ว 25/2561หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
การพัฒนาบุคลากร
วันที่ชื่อย่อเลขที่หนังสือชื่อเรื่องดาวน์โหลด
24/5/66ว 2673/2566หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2673 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่พร้อมคู่มือดาวน์โหลด
23/5/66ว 2621/2566หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2621 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)ดาวน์โหลด
3/5/66ว 15/2566หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษดาวน์โหลด
8/4/66679/2566หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/679 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะดาวน์โหลด
3/4/66565/2566หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/465 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะดาวน์โหลด
14/3/66456/2566หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/456 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ดาวน์โหลด
22/9/65178/2564หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
6/9/65ว 20/2565หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานดาวน์โหลด
14/2/65ว 4/2565หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/ว 4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
29/4/63ว 8/2563หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดาวน์โหลด
24/3/63ว 4/2563หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
18/2/63ว 2/2563หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่งดาวน์โหลด
28/12/61ว 26/2561หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยดาวน์โหลด
25/9/61ว 14/2561หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วันที่ชื่อย่อเลขที่หนังสือชื่อเรื่อง
15/3/66405/2566หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.2/405 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
25/1/66ว 6/2566หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.5/ว6 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลด
17/1/66154/2566หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.3/154 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการหรือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานสังกัดอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษดาวน์โหลด
28/12/651477/2565หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.3/1477 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีวิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี ก.อ.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลด
31/10/65ว 31/2565หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.10/ว31 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่อขรบการประเมินเพื่อให้มีวิยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะดาวน์โหลด
29/11/64351/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.5/351ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
11/10/64ว 28/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.10/ว28 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2564แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการดาวน์โหลด
3/9/64ว 22/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564การกำหนดตัวขี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
3/9/64ว 23/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 23ลงวันที่ 3 กันยายน 2564หลักเกณฑ์และวธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
20/5/64ว 11/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ดาวน์โหลด
20/5/64ว 9/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งครูดาวน์โหลด
20/5/64ว 10/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดาวน์โหลด
20/5/64ว 12/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาดาวน์โหลด
20/5/64ว 9/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.5/ว9ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูดาวน์โหลด
20/5/64ว 10/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดาวน์โหลด
5/1/64ว 1/2564หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการดาวน์โหลด
23/6/63304/2563หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.2/304 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
26/4/62ว 9/2562หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
29/3/62ว 7/2562หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการดาวน์โหลด
13/6/56ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556ดาวน์โหลด
21/2/56ว7/2556
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการดาวน์โหลด
26/3/551426/2555หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/1426 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการดาวน์โหลด
24/8/53ว 90/2553หนังสือกรทรวงการคลัง กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการดาวน์โหลด
18/11/39ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีร่วม พ.ศ. 2539ดาวน์โหลด
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
วันที่ชื่อย่อเลขที่หนังสือชื่อเรื่อง
11/10/65ว 28/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/ว 28 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการดาวน์โหลด
8/4/65ว 11/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 11 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
16/3/65ว 8/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ดาวน์โหลด
14/2/65ว 5/2565หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
21/12/64ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 312 ง หน้า 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2564ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
18/11/64ว 31/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 31 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
6/10/64ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 245 ง หน้า 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2564ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยดาวน์โหลด
15/1/64ว 2/2564หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาดาวน์โหลด
31/8/63ว 20/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับดาวน์โหลด
5/5/63ว 9/2563หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองดาวน์โหลด
16/3/63ว 8/2566หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 8 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านดาวน์โหลด
7/11/62ว 12/2562หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 12 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ดาวน์โหลด
3/1/62คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
26/6/60ว 18/2560หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
23/6/60ว 17/2560หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ดาวน์โหลด
31/5/44กระทรวงการคลังระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544ดาวน์โหลด

Loading