สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Loading