สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ

12 กุมภาพันธ์ 2567 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สระบุรี เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีคณะกรรมการจากโรงเรียนในสังกัดร่วมรับฟังแนวทางฯ โดยมีนางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงการดำเนินการฯ