ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

พร้อมทั้งให้กำลังใจครูบุคลากร เจ้าหน้าที่สนามสอบ และนักเรียนในการสอบ (O-NET) โดยมีนางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)