สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

15 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานระชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และประธานกลุ่มโรงเรียนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท