ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดประชุม ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

13 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี