สพป.สระบุรี เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ศึกษาดูงานสพป.จันทบุรี เขต 2

11 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน และประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนางาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ