แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป. สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566