ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2566)