สพป.สระบุรี เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

23 มีนาคม 2566 เวลา ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ นางสุรัตน์ สุทธิชัชวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย์ ผอ.รร.วัดห้วยบงฯ กรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา นายพิเชษฐ สายธนู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือนหลัง) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213