สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

23 มีนาคม 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2566) พร้อมด้วยนายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหัวถนน