สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครู

22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรีเขต1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1