สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (Open House 2022)

17 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (Open House 2022) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้กับชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง