สพป.สระบุรี เขต 1 ประเมินเอกสารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประเมินเอกสารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับนางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นางสาววัชรินทร์ ขำเดช นักวิชาการศึกษา ศธจ. นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา ศธจ. และนางวาสนา พรมเสน นักวิชาการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ร่วมส่งผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมิน จำนวน 22 แห่ง ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1