ผอ.สพป สระบุรี เขต 1 นำทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่เพื่อประสานข้อมูลและพบนายอำเภอ เพื่อร่วมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอ เพื่อประสานข้อมูล เข้าพบและขอคำปรึกษานายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ เพื่อร่วมกันในการวางแผนในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในพื้นที่ การดำเนินการดังกล่าวได้รับการประสานข้อมูลและการเตรียมการเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานจากทีมงานโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) โดยการนำของผู้อำนวยการศรีลักษณ์ แก้วศรี