ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O- NET

11 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววรรณพร โยธานารถ และนางวัชรี ศรแก้ว กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O- NET) ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสระบุรี