สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมบุคลากรโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ของ สพป.สระบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานให้กับบุคลากร โดยมีบุคลกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจากดร.สรายุทธ วรเวก มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1