สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

31 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 118 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ และข้อราชการต่าง ๆ ที่ทาง สพป.สระบุรี เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ภายในงานประชุมมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนในอำเภอเสาไห้ ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1IifcKpvg2jhioTfXFUykK4Wi6oM…