สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ฯ

24 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุนันทา กล้าแข็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) และนางสาวพิชญานิน ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย นางสาวจันทร์เพ็ญ ขวัญสันเทียะ ในระยะเวลา1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง)