ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมงานวันครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

16 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานวันครู ประจำปี 2566 ของอำเภอเมืองสระบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี