สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองคล้าฯ

13 ม.ค.2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองคล้าฯ