สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

11 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกำหนดและเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ด้าน 37 จุดเน้น ณ ห้องประชุมพระพุทบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1