ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี

5 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย 4 ข้อ และ 10 จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน