ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดหนองสีดา

4 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศน์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และเยี่ยมติดตามการเรียนการสอน พร้อมทั้งติดตามงานด้านนโยบายสพฐ. ด้านโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของโรงเรียนวัดหนองสีดา อำเภอหนองแซง